QQ坦白说查看是谁发的

#前几天比较火的一个应用,可以给人打上“标签”,而且对面的昵称是不一样的,想知道是谁发的,怎么办呢?


QQ坦白说查看器

贼骚,QQ号都能看到,估计麻花藤要暴走了。


立即下载
熊猫博客打赏
*打赏支持:支付宝/微信,请熊猫喝杯卡布奇诺吧

除特殊说明,原创内容采用知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可

标签: QQ

发表评论:

image017.pngimage028.pngimage014.pngimage009.pngimage029.pngimage003.pngimage004.pngimage025.pngimage020.pngimage006.pngimage022.pngimage010.pngimage030.pngimage002.pngimage026.pngimage007.pngimage005.pngimage012.pngimage016.pngimage021.pngimage008.pngimage027.png